خودتو دوست داشته باش
کالای فیزیکی

ست براش سایه و‌خط چشم الیفارم “قشنگیاتو ببین 👁” ✨

ست براش سایه و‌خط چشم الیفارم “قشنگیاتو ببین 👁” ✨
ست براش سایه و‌خط چشم الیفارم “قشنگیاتو ببین 👁” ✨
ست براش سایه و‌خط چشم الیفارم “قشنگیاتو ببین 👁” ✨
کالای فیزیکی

ست براش سایه و‌خط چشم الیفارم “قشنگیاتو ببین 👁” ✨

ناموجود
اضافه به سبد خرید

🌱این ست شامل :

  1. براش سایه سرکج برای گوشه ی چشم
  2. براش سایه سرگرد برای محو کردن سایه
  3. براش ترکیب کننده ی سایه
  4. براش نوک تیز قلمی برای خط چشم