بازی بلندمدت، که یعنی اجتناب از رضایتمندی کوتاه‌مدت برای تلاش در جهت هدفی مبهم اما باارزش در آینده، کار ساده‌ای نیست. اما مطمئن‌ترین مسیر برای دستیابی به موفقیت پایدار و معنادار در جهانی است که اغلب کارهای ساده، سریع و اساساً سطحی را در اولویت قرار می‌دهد.

  • ارسال سفارشات حداکثر ۷ روز کاری زمان میبرد . پیگیری سفارش : ۰۹۳۷۶۰۷۸۷۹۰
پیام در واتساپ